Kamu Yapıları Tasarımı

Kamu Yapıları Tasarımı Çeşitlilik içermelidir. Bu çeşitlilik bir çok şekilde sınıflandırılabilir. Ama bunlardan en önemlileri üç ana başlıkla sınıflandırılabilir. Bu ana başlıklar ekonomik, sosyal ve yöresel farklılıklara yaklaşım olarak değerlendirilir. Yani kamu yapıları, yaşamsal farklılıkların her birine eşit mesafede yaklaşabilen yapı nitelikte olmalıdır.

Topluımun büyük bölümüne hizmet vermek için tasarlanan bu yapılar elbette ki hitap ettiği kesimle ilişkilendirilecektir. Fakat eğer bu ilişki geçirgen bir kabuk gibi davranmazsa o zaman yapı ömrü kullanılabilirlik açısından kısalmış olur. Kamu yapıları, her dönemin ihtiyacını ve her dönemin insanını içinde barındırabilecek ve geçmişten bugüne şeffaf bir özellik taşıması gerekir.

Teknolojinin değişim ve gelişim ivmesinin maksimum seviyede olduğu günümüzde, bu teknolojiyle barışık yapılar yapılması gerekmektedir. Kamu yaıları dönemin ihtiyaçlarının geleceğin ihtiyaçlarıyla birleştirilmesi tasarım motivasyonunu oluşturmalıdır.